Στο Ag-Cluster ενώνουν τις δυνάμεις τους παραγωγικοί, τεχνολογικοί και επιστημονικοί φορείς (η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Νομού Ημαθίας, η NEUROPUBLIC Α.Ε., το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., η NOVAPLAN Ι.Κ.Ε., η EUROMIND Α.Ε. και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) με κοινό στόχο την διαμόρφωση και προώθηση ενός συστήματος μειωμένων εισροών και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης ως «φιλικά προς το περιβάλλον» για προϊόντα αγροδιατροφής.

Η εταιρεία
Πρόκειται για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργατικός Σχηματισμός Αγροδιατροφής στην Κεντρική Μακεδονία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ag-cluster». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες. Ειδικότερα, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «Agri-food Cluster of Central Macedonia Private Company» και ο διακριτικός τίτλος ως «ag-cluster».

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, οδός Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής αρ. 27με Τ.Κ. : 57001.

Τρόπος Διαχείρισης
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν’ γένει επιδίωξη του σκοπού της.
Διαχειριστής της Εταιρείας είναι ο κ. ο Παναγιώτης Κακαφίκας.

Αριθμός  Γ.Ε.ΜΗ. 150021106000